Archive for the ‘Czytelnia’ Category

CZYM JEST PEELING I JAK DZIAŁA?

nakłądanie peeling

Jesień to doskonały czas, by skorzystać z dobrodziejstw jakie oferują peelingi chemiczne. Jest to najstarsza, najszybsza, najbardziej wszechstronna i korzystna ekonomicznie forma profilaktyki starzenia skóry, jej regeneracji oraz leczenia różnorodnych problemów i chorób skóry.

Peeling chemiczny polega na kontrolowanym uszkodzeniu skóry pojedynczym lub wieloma czynnikami, w wyniku czego dochodzi do oddzielenia martwych i uszkodzonych komórek naskórka i ich złuszczenie. Złuszczenie wierzchnich warstw naskórka stanowi bodziec do mnożenia się i dzielenia młodych komórek w głębszych warstwach skóry. Stare i często uszkodzone komórki zastępowane są przez nowe, z bardzo korzystnym efektem estetycznym, a także zdrowotnym. Regeneracja następująca po zabiegach złuszczania wynika z takich samych zasad i mechanizmów, jak procesy gojenia uszkodzeń mechanicznych skóry. Skóra gojąc się musi na nowo odbudować wszystkie elementy sprawnej, prawidłowo funkcjonującej, zupełnie nowej tkanki.  Efektem takiego zabiegu jest głęboka regeneracja tych tkanek sięgająca dużo głębszych warstw niż wynikałoby to z prostej odbudowy uszkodzonych komórek.

Współczesne technologie pozwoliły na nowe wykorzystanie znanych produktów oraz łączenie ich z innymi substancjami, przy jednoczesnym zminimalizowaniu objawów ubocznych i poprawie bezpieczeństwa. Obecnie rzadziej w leczeniu  wykorzystuje się pojedyncze kwasy i substancje złuszczające. Są to zazwyczaj złożone zabiegi oparte na mieszance substancji złuszczających z jednoczesnym podaniem substancji przeciwzapalnych, odżywczych, nawilżających, antyoksydantów, a także składników regenerujących i łagodzących skórę po zabiegu.

Daje to również szerokie możliwości doboru przez lekarza indywidualnego programu leczenia pacjentów.

Zachęcamy do wykorzystania okresu jesiennego i wykonania serii zabiegów peelingujących.

Szczególnie polecamy Państwu zabiegi z wykorzystaniem nowych i innowacyjnych peelingów Labolatorium pHformula.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.medicest.pl w zakładce ZABIEGI- PEELINGI CHEMICZNE.

Serdecznie zapraszamy!

PEPTYDY BIOMIMETYCZNE- CO TO TAKIEGO?

peptydyWszystkie procesy życiowe, zachodzące w żywych organizmach, dla swojego prawidłowego przebiegu wymagają obecności swoistych substancji modulujących. Są to naturalnie występujące peptydy i czynniki wzrostu. Wraz z wiekiem ilość naturalnych peptydów organizmu maleje lub zostaje uszkodzona ich prawidłowa synteza. Tym samym kontrolowane przez nie procesy naprawcze i metaboliczne stopniowo słabną i/lub ulegają zaburzeniom. Proces ten w konsekwencji prowadzi do obserwowanych zmian związanych między innymi z procesem starzenia się organizmu

Peptydy biomimetyczne to syntetyczne związki chemiczne działające na zasadzie wiernego naśladowania naturalnych, obecnych w organizmie substancji sterujących procesami metabolicznymi oddziałującymi bezpośrednio na komórki docelowe. Są odpowiednikami naturalnie występujących w organizmie czynników wzrostu.

Obecnie w medycynie estetycznej jest wykorzystywanych ponad 300 peptydów biomimetycznych. Około 100 kolejnych jest w fazie dalszych badań i w trakcie procesu rejestracji. Peptydy są dziś uznawane za jeden z najlepiej przebadanych i skutecznych składników regeneracyjnych, a ich zastosowanie jest niezwykle wszechstronne i obejmuje wiele wskazań: od odmładzania po regenerację stawów.

Zachęcamy do zapoznania się z terapiami biomimetycznymi.

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE – PRP (Platelet-Rich plasma)

 

Czy wiesz że wszystkie procesy zachodzące w żywych organizmach dla swojego prawidłowego przebiegu wymagają obecności swoistych substancji sygnałowych, modulujących? Są to między innymi czynniki wzrostu. Wraz z wiekiem czy pod wpływem uszkodzeń kontrolowane przez nie procesy naprawcze i metaboliczne stopniowo słabną i ulegają zaburzeniom. Proces ten w konsekwencji prowadzi do obserwowanych zmian związanych. z procesem starzenia się organizmu.

Rozwój w zakresie medycyny estetycznej spowodował rosnące zapotrzebowanie na wprowadzanie substancji aktywujących naturalne mechanizmy obronne i naprawcze, bezpośrednio w komórkach skóry. Prawdziwym przełomem ostatnich lat stały się w tym zakresie podawane czynniki wzrostu GFS (Growth Factors).

To nowatorskie podejście do procesu leczenia starzenia się skóry zaowocowało zabiegami z podawaniem osocza bogatopłytkowego (PRP),  nazywanego również „wampirzym liftingiem”.

Płytki krwi (trombocyty) są  jednym ze składników krwi. Po jej pobraniu od pacjenta, odpowiednim przygotowaniu i odwirowaniu, uzyskiwany jest  koncentrat zawierający kilkukrotnie większą ilość płytek niż krew – OSOCZE BOGATE W CZYNNIKI WZROSTU (PRGF – Plasma Rich in Growth Factors).

W płytkach krwi obecnie oznaczono ponad 30 czynników wzrostu, stymulujących naturalne mechanizmy naprawcze organizmu.

Idea podawania osocza bogatego w czynniki wzrostu w okolice zmarszczek różni się od założeń, jakie towarzyszą stosowaniu wypełniaczy – nie wypełnia zmarszczek objętościowo. Celem iniekcji jest stymulacja, regeneracja starzejących się i uszkodzonych komórek, w wyniku czego wytwarzany jest nowy kolagen typu 3 i 4. Tego rodzaju biostymulacja ma doprowadzić do regeneracji naskórka, nawilżenia i odmłodzenia skóry.

Podawany w ten sposób preparat jest autologiczny, dlatego unikamy ryzyka alergii czy jakichkolwiek interakcji.

Polecane są dla pacjentów szukających naturalnych metod biostymulacji i odbudowy skóry.

Zapraszamy na zabiegi z użyciem osocza bogatego w czynniki wzrostu!

 

CZYNNIKI WZROSTU – GROWTH FACTORS (GFS)

Czynniki wzrostu są wyspecjalizowanymi polipeptydami, wydzielanymi przez niektóre typy komórek organizmu. Pełnią rolę substancji przekaźnikowych w większości procesów, zachodzących w tkankach, w szczególności w procesie gojenia Ich działanie polega na stymulowaniu innych komórek do podziałów, wzrostu lub różnicowania się. Nie wnikają one do wnętrza komórki. Swoje działanie wywierają poprzez receptory znajdujące się w komórkach docelowych. Gdy czynnik wzrostu zwiąże się z receptorem transbłonowym, dochodzi do zapoczątkowania szlaku sygnalizacji wewnątrzkomórkowej. Wytwarzane są mediatory przekazujące sygnał przez błonę komórkową, co w konsekwencji wpływa na ekspresję odpowiednich genów. Fakt, iż czynniki wzrostu nie wnikają do komórki jest istotny, ponieważ w takiej sytuacji nie występują działania mutagenne, a jedynie stymulacja normalnych procesów zachodzących w komórkach docelowych.

 

Bardzo duża koncentracja czynników wzrostu koncentracja występuje w ziarnistościach płytek krwi, z których czynniki są uwalniane w odpowiedzi na uszkodzenie tkanek w trakcie procesu krzepnięcia krwi. Czynniki wzrostu stymulują migrację komórek do miejsca uszkodzenia, ich namnażanie i różnicowanie, a także proliferację naczyń krwionośnych.

Do najważniejszych czynników wzrostu zaliczamy:

 • TGF-beta: (transformujący czynnik wzrostu ): jeden z najważniejszych czynników biorących udział w regeneracji tkanek. Zmusza fibroblasty do wydzielania kolagenu. Zatrzymuje aktywność metaloproteinaz, niszczących elementy macierzy zewnątrzkomórkowej. Działa przeciwzapalnie.
 • PDGF ( płytkopochodny czynnik wzrostu): bierze udział w regeneracji tkanek niemalże na każdym etapie. Przyciąga neutrofile, makrofagi i fibroblasty, a następnie je aktywuje. Indukuje także powstawanie nowych naczyń krwionośnych.
 • FGF ( czynnik wzrostu fibroblastów) działa mitogennie. Stymuluje mitogenezę. Stymuluje angiogenezę.
 • VEGF( czynnik wzrostu nabłonka) stymuluje podział komórek śródbłonka. Przyspiesza tworzenie nowych naczyń.

Czynniki wzrostu od dawna wykorzystywane są w takich dziedzinach medycyny jak chirurgia rekonstrukcyjna, ortopedia, stomatologia oraz od kilkunastu lat w medycynie estetycznej i przeciwstarzeniowej. Kluczową ich zaletą jest stymulacja naturalnych procesów naprawczych skóry. Wykorzystywane są w terapiach anti-aging (przeciwstarzeniowych), czy też w przypadku łysienia lub siwienia włosów. Szeroko stosowane są w leczeniu blizn, rozstępów.

Ponieważ podczas terapii czynnikami wzrostu mamy do czynienia wyłącznie z własną krwią pacjenta nie występuje ryzyko transmisji chorób wirusowych, lub reakcji uczuleniowej.

 

Zapraszamy na zabiegi z użyciem osocza bogatego w czynniki wzrostu!

 

Medycyna regeneracyjna

Czy wiesz, że niektóre tkanki naszego organizmu regenerują się przez całe życie, ale większość z nich odtwarza się z trudnością ?

Pod względem zdolności do regeneracji tkanki klasyfikuje się jako:

– nieustannie dzielące się (labilne): wykazują ciągłą proliferację  (namnażanie) w celu uzupełniania braków z powodu obumierania komórek (nabłonki, skóra i kosmki jelitowe oraz krew). Zawierają one wiele komórek macierzystych o szerokim potencjale różnicowania w inne rodzaje tkanek.

-uśpione (stabilne):  komórki normalnie nie dzielą się, ale pod wpływem czynnika stymulującego, np. urazu mogą wejść w cykl komórkowy i ulec podziałom ( komórki wątroby, nerki i trzustki, fibroblasty, włókna mięśniówki gładkiej i limfocyty).

– niedzielące się:  wyszły z cyklu komórkowego i nie potrafią do niego powrócić. Należą do nich serce i mięśnie szkieletowe.

Od lat poszukuje się w medycynie takich rozwiązań, których celem jest  zastępowanie komórek starych oraz chorych i uszkodzonych przez komórki młode. Stanowi to podstawową domenę zainteresowania medycyny regeneracyjnej.

Co to jest medycyna regeneracyjna?

Medycyna regeneracyjna to interdyscyplinarna dziedzina, zajmująca się naprawą, zastępowaniem i regeneracją komórek, tkanek i narządów w celu przywrócenia ich należytego funkcjonowania w przypadku wrodzonych wad, chorób, urazów i naturalnych procesów starzenia organizmu. Dająca ogromne możliwości terapii dla wielu dotychczas nieuleczalnych chorób. Wspomaga procesy gojenia i naprawy uszkodzonych tkanek przy użyciu przeszczepów komórek, terapii genowej i czynników wzrostu.

Początków tej dziedziny można doszukiwać się już w połowie XX wieku, kiedy w 1956 roku po raz pierwszy dokonano przeszczepu szpiku kostnego pacjentowi cierpiącemu na białaczkę. Lata 90. ubiegłego stulecia to intensywny rozwój inżynierii tkankowej.

Głównymi filarami medycyny regeneracyjnej są terapia komórkowa i – wykorzystująca polimerowe macierze – inżynieria tkankowa.

Terapia komórkowa polega na podaniu pacjentowi komórek macierzystych przez wstrzyknięcie lub infuzję. Nie wszystkie komórki przeżywają i pozostają w docelowym miejscu. Tworząc komórkom odpowiednie do ich przetrwania i funkcjonowania środowisko, zwiększamy ich przeżywalność i tym samym efekty terapii. Taką rolę spełniają przygotowane ze specjalnych biomateriałów rusztowania. Stanowią one nie tylko podporę mechaniczną, ale i system dystrybucji czynników wzrostu i substancji odżywczych. Struktura rusztowań umożliwia tworzenie funkcjonalnych naczyń krwionośnych po przeszczepie.

Medycyna regeneracyjna to także inżynieria biomedyczna opracowująca urządzenia zastępujące chory narząd oraz terapia genowa, przywracającą funkcje komórkom uszkodzonym w skutek mutacji.

Osiągnięcia medycyny regeneracyjnej od wielu lat wykorzystywane są w wielu dziedzinach medycyny, w tym w medycynie estetycznej i przeciwstarzeniowej.

Zapraszamy na zabiegi medycyny regeneracyjnej z użyciem osocza bogatopłytkowego!

WYPADANIE WŁOSÓW JESIENIĄ, FIZJOLOGIA CZY CHOROBA?

faza_wzrostu_wlosa

 

Rola biologiczna jaką pełnią włosy jest marginalna. Tworzą warstwę izolacyjną i chronią skórę głowy przed promieniowaniem UV. Są narzędziem czuciowym gdyż delikatnie wyczuwają dotyk. Włosy pełnią przede wszystkim funkcje upiększającą. Każdy z nas marzy o pięknych, zdrowych włosach. Martwi nas ich wypadanie, a problem wypadających włosów zna chyba każdy z nas, zwłaszcza teraz jesienią.

 

 

Czy włosy muszą wypadać ?

Wypadanie włosów jest normalnym procesem fizjologicznym, głównie zauważanym podczas ich mycia czy czesania.

Każdy włos składa się z korzenia, który tkwi w skórze oraz łodygi znajdującej się ponad powierzchnią naskórka. Korzeń włosa umieszczony jest w mieszku włosowym. Średnio mamy około 100- 100 000 mieszków włosowych na głowie i ich liczba nie zwiększa się po urodzeniu.

Z  jednego mieszka włosowego wyrasta 2-4 włosów, a w ciągu całego życia może ich wyrosnąć 20-30.

Mieszki włosowe wykazują cykliczną aktywność.

W „życiu” włosa rozróżniamy 3 fazy:

 • I- anagenowa (faza aktywnego wzrostu)- trwa średnio na głowie 2-7  lat. Włos rośnie około 1 cm/ miesiąc
 • II- katagenowa (faza przejścia)- trwa zwykle 2-4 tygodnie. Włos przestaje rosnąć, ustaja podziały komórkowe.
 • III- telogenowa (faza odpoczynku )- trwa 2-4 miesiące. To czas odpoczynku komórek macierzy i wypadnięcie włosa.

Każdy mieszek włosowy żyje swoim cyklem, nie zależnie od fazy go otaczających. Pozwala to na uniknięcie momentu całkowitego braku włosów, czy też głowy pełnej włosów.

W życiu człowieka możemy wyróżnić trzykrotne tzw. fizjologiczne łysienie:

 • okres niemowlęcy- pod koniec pierwszego roku życia dochodzi do wymiany włosów
 • okres pokwitania (dojrzewania)- przerzedzenie włosów w kątach czołowo-skroniowych
 • po około 60 roku życia u obojga płci czyli w okresie przekwitania.

Zakłada się, że dzienna ilość traconych przez nas włosów nie powinna przekraczać 50-100.
Problem pojawia się, gdy ich ilość przekracza normę, a zjawisko trwa kilka tygodni.
Wówczas warto zagłębić się w przyczyny, bowiem problemy mogą świadczyć również o jakiś dolegliwościach ogólnoustrojowych.

Istnieją pewne wahania w ilości traconych włosów w zależności od pór roku. Zwiększone wypadanie obserwujemy jesienią i wczesna wiosną. Są one minimalne w porównaniu ze zwierzętami, które regularnie linieją ale i tak są powodem naszego niepokoju i poszukiwania pomocy.

Czy powinniśmy się martwić zwiększonym wypadaniem włosów jesienią?

Wypadanie włosów jesienią nie powinno budzić niepokoju, o ile trwa krótko. Jesień to okres przejściowy. Wysuszona po lecie skóra potrzebuje dużej dawki nawilżenia, a nasz organizm  odpowiednich składników odżywczych.
Osłabienie organizmu objawia się często łamliwością paznokci, problemami cery i właśnie nadmiernym wypadaniem włosów.

Do tego dochodzi wiatr, zimno i zmienność temperatur.
Za sezonowe wypadanie włosów po lecie odpowiadają też hormony. Jesienią stymulacja hormonalna w porównaniu z latem zmniejsza się, co ma również niekorzystny wpływ na wygląd skóry, paznokci i włosów.

Jak pielęgnować włosy jesienią?

Żeby pomóc włosom w tym trudnym dla nich okresie powinnaś/powinieneś:

 • skrócić włosy o kilka centymetrów
 • stosować szampony odpowiednio dobrane do rodzaju Twoich włosów i problemu, i regularnie je oczyszczać
 • stosować kosmetyki zawierające substancje hamujące wypadanie włosów i pobudzające ich wzrost w postaci serum, wcierek
 • jak najmniej używać suszarki do włosów
 • ograniczyć zabiegi upiększające– takie jak farbowanie
 • ograniczyć kosmetyki utrwalające fryzurę takie jak lakier, żel, wosk
 • nawilżać włosy poprzez stosowanie odpowiedniej maseczki, olejków
 • zadbać o skórę głowy poprzez zrobienie peelingu skóry głowy
 • zadbać o zbilansowaną dietę wzbogaconą o nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy i mikroelementy, niezbędne do prawidłowej budowy włosów.

W przypadku, kiedy włosy wychodzą całymi garściami, trwa to dłuższy czas i  pomimo stosowania produktów odżywczych nie widzisz poprawy, wtedy należy zgłosić się do lekarza.

ZAPRASZAMY!

WITAMINA A- PIĘKNA SKÓRA BEZ PROBLEMÓW

listek     WITAMINA  A  to jedna z najwcześniej odkrytych witamin. To naturalne związki pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, które wykazują aktywność biologiczną. W organiźmie zwierzęcym jest to retinol. W roślinach i grzybach witamina A występuje tylko jako prowitamina, i jej głównym związkiem jest ß-karoten. Spełnia nie tylko liczne, ważne funkcje dla naszego organizmu.  Ma również zasadnicze znaczenie dla wyglądu i zdrowia naszej skóry. Często nazywana jest witaminą młodości.

 

Dlaczego tak ważne jest stosowanie retinolu w kosmetykach? Jaką rolę odgrywa retinol w skórze ?

       Jednym z pierwszych objawów starzenia się skóry jest zakłócenie procesów odnowy objawiające się spowolnieniem odtwarzania zniszczonych elementów struktury i nierównomiernym wzrostem niektórych jej elementów. Retinol jest niezbędny do prawidłowego formowania się i regulowania wzrostu komórek skóry. Przyspiesza odnowę tkanek i przywraca właściwe proporcje rozwoju. Stąd też nazwa witamina wzrostu.

Niedobór witaminy A objawia się w pierwszej kolejności suchą, łuszczącą się, zrogowaciałą skórą oraz łamliwymi paznokciami i włosami.

      Witamina A to wielofunkcyjna substancja aktywna, która jest polecana zarówno w przypadku leczenia trądziku u młodszych osób, jak i na zmiany wywołane procesem fotostarzenia skóry, w przypadku cery dojrzałej. Zalecana jest jako składnik prewencyjny (profilaktyczny) pozwalający przedłużyć młodość komórek skóry. Polecana również w przypadku rozstępów.

Główne efekty działania witaminy A w skórze to:

 • regeneracja uszkodzonego  naskórka
 • regulacja zaburzenia złuszczania
 • zmiękczenie naskórka
 • wygładzenie powierzchni skóry
 • stymulacja odbudowy komórkowej
 • przyspieszenie produkcji kolagenu w skórze
 • wpływ na tworzenie nowych naczyń krwionośnych
 • usprawnienie obronnych funkcji skóry
 • przyspieszenie metabolizmu komórkowego
 • poprawa kolorytu skóry
 • zapewnia jej odpowiedniego nawilżenia
 • ochrona przed promieniowaniem UV

Jako składnik kosmetyczny została zastosowana już w latach 70-tych. Powstało na jej temat najwięcej opracowań naukowych, które potwierdzają wielokierunkową efektywność oraz bezpieczeństwo zastosowania retinolu. Wysoka skuteczność witaminy A w zastosowaniu zewnętrznym wynika z obecności w powierzchniowych warstwach skóry receptorów, które selektywnie wiążą cząsteczki witaminy A, umożliwiając im bezpośredni wpływ na przemiany zachodzące w komórkach skóry.

W kosmetykach witamina A występuje w kilku postaciach. Najsilniejsza z nich to czysty retinol, ale w tej formie może być źle tolerowany przez skórę wrażliwą. Stąd wykorzystuje się pochodne witaminy A lepiej tolerowane przez skórę w stosowaniu zewnętrznym.

W kosmetykach ważna jest nie tylko forma retinolu, ale również jego stężenie.

Żeby złagodzić objawy drażniące skórę, po zastosowaniu retinolu takie jak rumień, pieczenie, suchość skóry, zalecane jest na początku stosowanie kosmetyków o mniejszym stężeniu witaminy A oraz stosowanie kosmetyku co 2-gi, 3-ci dzień.

Jesienią rekomendujemy wykonanie profesjonalnych zabiegów w gabinecie medycyny estetycznej w oparciu o bardzo wysokie stężenia (nie spotykane w kosmetykach) witaminy A.

Ilość witaminy A w skórze drastycznie spada pod wpływem promieniowania słonecznego, zwłaszcza promieniowania UVA. Dawki witaminy A dostarczane organizmowi w diecie, docierają do skóry w ostatniej kolejności i często są niewystarczające Z tego powodu niedobory witaminy A należy regularnie uzupełniać poprzez zastosowanie produktów ze skuteczną formą witaminy A bezpośrednio na skórę.

Polecamy zabieg RETISES CT YELLOW PEEL. Zabieg oparty jest o wysokie stężenie czystego retinolu + propionianu retinylu i witaminy C.

Jest to peeling złożony, który pozwala na usuwanie warstwy naskórka na różnych poziomach. Intensywność działania peelingu można indywidualnie dostosowywać do rodzaju uszkodzeń skórnych.

 RETISES CT działa silnie depigmentująco, złuszczająco. Odświeża oraz pobudza procesy regeneracyjne w głębokich warstwach skóry.

Polecamy również do stosowania na skórę preparat MONODERMA  A15.

ZAPRASZAMY!

ZNACZENIE WITAMINY C DLA SKÓRY

liscie-jesienne Podstawą w przeciwdziałaniu  zniszczeniom dokonywanym w  komórkach  przez wolne rodniki są antyoksydanty, z których najbardziej znanym i najsilniejszym jest witamina C czyli kwas l-askorbinowy.

Witamina C  nie jest samodzielnie syntezowana przez organizm, a więc musimy ją dostarczać w pożywieniu.

 Wykorzystywana  jest w organiźmie, głównie na potrzeby narządów wewnętrznych, zatem w znikomych ilościach dociera do skóry. Dlatego też należy dostarczać ją  z zewnątrz, za pomocą kosmetyków.

Większość witaminy C utlenia się w trakcie gotowania potraw. Powietrze i światło również szybko niszczą ten delikatny składnik, który w dodatku trudno wnika do skóry.

Witamina C w czystej postaci L- formy lewoskrętnej stosowana jest jako antyutleniacz i stabilizator pH  kosmetyku. Wpływa tylko na zewnętrzną warstwę skóry czyli naskórek.

Kwas askorbinowy jest silnie hydrofilowy  i nie rozpuszcza się w tłuszczach. W związku z tym nie może przedostać się przez warstwę rogową skóry i wnikać w lipidowe struktury, a tym samym do ceramidów ( stanowiących  główny element spoiwa wypełniającego przestrzenie międzykomórkowe ) narażonych szczególnie na działanie wolnych rodników.

W ostatnich czasach opracowano więc nowe formy biologiczne aktywnej witaminy C, znacznie odporniejsze na wpływ środowiska. Usprawniono też wchłanianie witaminy C, między innymi dzięki opracowaniu specjalnych nośników transportujących aktywną postać witaminy w głąb naskórka.

W chemii kosmetycznej witaminę C stosuję się najczęściej w postaci mikronizowanego kwasu askorbinowego, zamkniętego w liposomach lub w postaci estrów.

Najbardziej aktywnym i skutecznym kosmetykiem z witaminą C są preparaty od 10% do 20%, natomiast w kremach pod oczy na poziomie 3-5%.

Za co odpowiada witamina C w naszej skórze i jakie są efekty jej działania?

Zastosowanie witaminy C jako składnika  kosmetycznego jest głównie wynikiem jej zdolności do usuwania wolnych rodników i regeneracji witaminy E ( silny przeciwutleniacz). Ma działanie przeciwzapalne. Ponadto stymuluje syntezę kolagenu, elastyny. Hamuje melanogenezę i ułatwia epitelizację. Redukuje zaczerwienienie wywołane przez promieniowe UV.

Efektem jej działanie w skórze jest:

 • poprawa elastyczności skóry
 • spłycenie drobnych zmarszczek
 • nawilżenie skóry poprzez przyśpieszenie syntezy kwasu hialuronowego
 • delikatne złuszczanie naskórka i rozjaśnienie skóry
 • działanie łagodzące, przeciwzapalne
 • poprawa gojenia się oparzeń słonecznych
 • poprawa mikrocyrkulacji skóry i zmniejszenie zaczerwienienia skóry
 • zmniejszenie rozstępów skóry

Polecamy profesjonalne zabiegi w Gabinecie medycyny estetycznej z wykorzystaniem witaminy C takie jak:

Polecamy kosmetyki SESDERMA z Witaminą C oraz witaminy na Skórę MONODERMA C.

ZAPRASZAMY!

WIOSENNA ODNOWA

oczar 1

Przedwiośnie i wczesna wiosna, to czas, kiedy warto odwiedzić gabinet medycyny estetycznej i zrobić serię indywidualnie dobranych przez lekarza zabiegów, które pozwolą uzyskać efekt promiennej, odmłodzonej, przede wszystkim zdrowej skóry.

Niektóre zabiegi z zakresu medycyny estetycznej możemy wykonywać przez cały rok ale duża część zabiegów wymaga specyficznych warunków do ich wykonania i są zalecane w określonych porach roku, kiedy nie ma dużego nasłonecznienia czy mrozu.

Warto poznać swoisty „kalendarz zabiegów estetycznych”, więc zaczynamy.

Marzec i kwiecień to okres sprzyjający złuszczaniu skóry. Jest to niezbędny i nie zastąpiony zabieg po okresie zimowym ale też bardzo niedoceniany, czasami nie tylko przez pacjentów.

Wykorzystanie kwasów jako peelingów chemicznych daje wszechstronny wachlarz możliwości. Możemy uzyskać efekt od lekkiego odświeżenia skóry po jej głęboką przebudowę porównywalną do naturalnego liftingu. Stanowią też podstawową albo uzupełniającą terapię w wielu schorzeniach skóry.

O tej porze roku wykonujemy nie tylko złuszczanie powierzchowne ale również docieramy do głębszych warstw naskórka i skóry właściwej, czego nie robimy latem z uwagi na duże nasłonecznienie i zwiększone ryzyko przebarwień.

Wielu pacjentów rezygnuje z profesjonalnych zabiegów złuszczania z obawy o skutki uboczne, wyłączenie z czynności codziennych i zawodowych czy długi okres rekonwalescencji. Zupełnie niepotrzebnie. W ciągu ostatnich lat dokonała się swoista rewolucja w zakresie produkcji, stosowania, i bezpieczeństwa użycia substancji złuszczających.

Zmieniły się zalecania i procedury po zabiegowe . Stworzono produkty, które przyspieszają gojenie oraz regenerację skóry po zabiegu.

Lekarz jest w stanie dobrać odpowiedni zabieg złuszczania nie tylko do rodzaju skóry i problemu ale i do trybu Twojego życia i pracy.

Nie musisz już złuszczać się w sposób widoczny dla otoczenia.

Stosowanie w domu różnego rodzaju substancji z drobinkami ścierającymi nie ma nic wspólnego z profesjonalnym peelingiem, a w niektórych przypadkach i stanach chorobowych przynosi więcej szkody niż pożytku.

Jeżeli zauważyłeś u siebie poszerzone naczynka, punkty rubinowe, rumień to właśnie teraz powinieneś je leczyć. Zmiany te nie znikną samoistnie ani nie ustąpią po zastosowaniu tzw. „kremów na naczynka”.

To najlepszy czas ale i przysłowiowy „ostatni dzwonek” kiedy powinno się zacząć terapię antycellulitową i leczenie rozstępów oraz poddać się zabiegom modelującym sylwetkę.

Leczenie tych problemów wymaga całej serii zabiegów w pewnych odstępach czasu, a na efekty trzeba trochę poczekać.

Zanim zaczniemy z powodu słońca marszczyć silniej czoło i mrużyć oczy, warto również poddać się zabiegom leczenia zmarszczek toksyną botulinową.

Zabieg przyniesie nie tylko znakomity efekt wygładzenia zmarszczek ale również będzie działał profilaktycznie.

Osoby cierpiące z powodu nadpotliwości nie powinny również zwlekać z podaniem toksyny botulinowej. Kiedy zacznie robić się cieplej problem będzie szczególnie dotkliwy, a na efekty działania toksyny również trzeba poczekać.

Przedwiośnie to czas kiedy większość z nas zauważa zwiększone wypadanie włosów.

Warto oprócz odpowiedniej pielęgnacji w domu poddać się zabiegom mezoterapii, która nie tylko powstrzyma wypadanie włosów ale nawilży je, wzmocni, przyspieszy ich odrost.

Odpowiednio dobrany koktajl ograniczy również łupież, przetłuszczanie włosów i nada im piękny, zdrowy połysk.

ZAPRASZAMY !

REJESTRACJA

PONIEDZIAŁEK- 10:00-18:00
WTOREK- 10:00-18:00
ŚRODA- 10:00-18:00
CZWARTEK- 10:00-18:00
PIĄTEK- 10:00-18:00

telefon: 61 639 50 75 lub
+48 784 674 835
e-mail: medicest@wp.pl

OFERTY PROMOCYJNE

- PAKIETY ZABIEGOWE

- TWOJE URODZINY W MEDICEST - ODBIERZ ZNIŻKĘ NA ZABIEG!

- ZAPROŚ ZNAJOMEGO I ODBIERZ 10% ZNIŻKI!

- 10% RABATU NA ZABIEGI DLA FACEBOOKOWICZÓW!

SZCZEGÓŁY W AKTUALNOŚCIACH.
ZAPRASZAMY!

NOWE ZABIEGI i PREPARATY

- POLINUKLEOTYDY

- BIODERMO- REWITALIZACJA ANTYOKSYDACYJNA
(Lift Me Up)

Szczegóły w zakładce ZABIEGI I AKTUALNOŚCI!

ZAPRASZAMY!

FACEBOOK