RODO

Poznań, 25 maja 2018r.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Gabinet Lekarski Tomasz Schreiber z siedzibą w Poznaniu, ul. Cegielskiego 2A,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług zdrowotnych na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współrealizujące oraz kontynuujące świadczenie zdrowotne,

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej,

5) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

6) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych,

8) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

9) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.


REJESTRACJA

REJESTRACJA CZYNNA:
- poniedziałek 10:00 - 16:00
- wtorek 12:00 -18:00
- środa 12:00 - 18:00
- czwartek 12:00 - 18:00
- piątek 10:00 - 16:00

telefon: 61 639 50 75 lub
+48 784 674 835
e-mail: medicest@wp.pl