MEDYCYNA ESTETYCZNA

szyja
Medycyna estetyczna zajmuje się zagadnieniami związanymi z profilaktyką i leczeniem problemów wynikających z przebytych chorób i procesów starzenia się. Jej zadaniem jest zapewnienie wysokiej jakości życia poprzez działania zapobiegawcze, zorientowane w dużej mierze na profilaktykę starzenia się skóry i całego organizmu, a w kolejnym etapie natomiast rekonstrukcyjne, mające odtworzyć stan sprzed tego procesu.

Poza problematyką starzenia, medycyna estetyczna zajmuje się również korektą szeroko pojętych defektów estetycznych o rozmaitym podłożu, mogących wpłynąć na dyskomfort życia płynący z własnego wyglądu.Ma charakter interdyscyplinarny. Nazywana jest „medycyną jakości życia”.Medycyna estetyczna jest jedną z najmłodszych i najbardziej prężnie rozwijających się gałęzi medycyny. Za jej twórcę uważa się powszechnie endokrynologa Jean Jacques Legrand, który w 1973 r. w Paryżu  założył  Francuskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej.

Początki medycyny estetycznej w Polsce datuje się na 1994 rok, kiedy to przy Polskim Towarzystwie Lekarskim powstaje Sekcja Medycyny Estetycznej, a obecnie (od 2010 roku) Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti- Aging, działające pod patronatem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej (Union Internationale de Medicin Esthetique-UIME).We wrześniu 2002 roku decyzją  Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, zostaje powołana Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, kształcąca lekarzy medycyny estetycznej.Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej PTL współpracuje z Międzynarodową Szkołą Medycyny Estetycznej w Rzymie, Szkołą Medycyny Estetycznej w Hiszpanii, działającej pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Estetycznej, a także Międzynarodowym Stowarzyszeniem Medycyny Estetycznej (UIME) w Paryżu.

 

certyfikat zasady higieny


REJESTRACJA

REJESTRACJA CZYNNA:

- poniedziałek 10:00 - 16:00
- wtorek 12:00 -18:00
- środa 12:00 - 18:00
- czwartek 12:00 - 18:00
- piątek 10:00 - 16:00

telefon: 61 639 50 75 lub
+48 784 674 835
e-mail: medicest@wp.pl