MEDYCYNA REGENERACYJNA – PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY

Projekt bez tytułuKażdy żywy organizm posiada potencjał do regeneracji i naprawy.  Samoodnowa tkanek to naturalny, fizjologiczny proces zachodzący podczas całego życia z różną intensywnością w każdej tkance.
Medycyna regeneracyjna jest to nowoczesna dziedzina terapii medycznych, których celem jest zastępowanie starych lub uszkodzonych komórek organizmu nowymi. Bada procesy autoregeneracji zachodzące w organizmie, a zdobyte informacje służą do opracowywania licznych terapii. Wykorzystuje się do tego własne komórki macierzyste pacjenta oraz terapię genową. Bardzo dynamicznie się rozwija i obejmuje niemal każdą dziedzinę medycyny, także medycynę estetyczną.
Przejście z leczenia makro do leczenia mikro (wewnątrz komórki) to nie moda, ale konieczność i najlepsze wykorzystanie osiągnięć biotechnologii w walce z procesem starzenia.


REJESTRACJA

REJESTRACJA CZYNNA:

poniedziałek 10:00 - 18:00
wtorek 10:00 -18:00
środa 10:00 - 18:00
czwartek 10:00 - 18:00
piątek 10:00 - 18:00

telefon: 61 639 50 75 lub
+48 784 674 835
e-mail: medicest@wp.pl