EXOGEN I KENOGEN, CZYLI CO MOŻE SIĘ STAĆ Z WŁOSEM CZEKAJĄCYM NA WYPADNIĘCIE?

12Każdy mieszek włosowy przechodzi, niezależnie od innych sąsiadujących z nim mieszków włosowych, regularny cykl wzrostu i wypadania włosów, który powtarza się około 25 razy w ciągu życia (dla średniej wieku 75 lat, przyjmując, że każdy cykl trwa około 3 lat).

Są to fazy wzrostu (anagen) , stabilizacji (katagen)i wypadania (telogen).

Gdy włos znajduje się już w fazie telogenu może dojść do dwóch różnych procesów. Powrót do fazy anagenowej i wypchnięcie starego włosa przez nowy lub zakończenia procesu produkcji w tym mieszku włosowym.

Pierwszy proces nazywamy exogenem (proces wypadnięcia włosa). W tej fazie komórki mieszka włosowego bardzo intensywnie pracują, by możliwe było powstanie nowego włosa, który naturalnie wypchnie ten telogenowy, rozpoczynając nowy cykl.

Dochodzi do całkowitego opuszczenia obszaru mieszka włosowego przez obumarły włos, który  nie powinien  jednak wypaść póki kolejny włos nie jest w fazie wczesnego anagenu.

Zdarza się jednak, że włos wypada, a anagen nie jest jeszcze lub wcale nie zostanie zapoczątkowany. Mieszek pozostaje w fazie telogenu nie przechodząc w kolejna fazę aktywności. Taki okres określa się mianem kenogenu, czyli faktyczną fazą spoczynkową.

Czasem, po jakimś czasie, mieszek może  powrócić do pracy i wytworzyć nowy włos, czasem jednak nie dochodzi do  regeneracji, a sam mieszek zanika, tym samym kenogen jest ostatnią fazą życia włosa.

Kenogen fizjologicznie obejmuje zaledwie niewielki odsetek włosów. Kiedy jednak procentowo w fazę kenogenu wchodzi więcej mieszków włosowych, a  na głowie zostaje  widocznie mniej włosów dochodzi do zainicjowania procesu łysienia, czyli nieodwracalnego obumierania i zaniku mieszków włosowych.

Więcej o leczeniu włosów i zabiegach na naszej stronie www.medicest.pl

ZAPRASZAMY!


REJESTRACJA

PRZERWA MAJOWA:
29.04-05.05.2024r.
Zapraszamy od 06.05 od godziny 10:00

REJESTRACJA CZYNNA:

poniedziałek 10:00 - 18:00
wtorek 10:00 -18:00
środa 10:00 - 18:00
czwartek 10:00 - 18:00
piątek 10:00 - 18:00

telefon: 61 639 50 75 lub
+48 784 674 835
e-mail: medicest@wp.pl