CZY ZNASZ TYPY ŁYSIENIA?

bigstock-D-Question-Mark-1317415Uwzględniając objawy fizykalne oraz skutki wypadania włosów, wyróżnia się dwa typy łysienia:

niebliznowaciejące – mieszki włosowe zostają zachowane, co umożliwia odrost włosów;

bliznowaciejące – na skutek trwałego zniszczenia mieszków włosowych, dochodzi do trwałej utraty włosów.

Łysienie bliznowaciejące stanowi niejednorodną grupę chorób, zarówno pod względem przyczyn jak i komórek  dominujących w obserwowanym nacieku zapalnym.

Ze względu na obraz histologiczny możemy wyróżnić:

grupę łysienia bliznowaciejącego właściwego – przeważają procesy włóknienia;

grupę łysienia bliznowaciejącego zanikowego – związane z dermatozami zapalnymi.

W wyniku uszkodzenia struktury regionu mieszka włosowego, który skupia komórki macierzyste, łysienie to jest nieodwracalne.

Łysienie bliznowaciejące może wystąpić w wyniku różnych chorób. Gdy nie udaje się ustalić przyczyny mówimy o łysieniu rzekomo plackowatym.

Łysienie niebliznowaciejące ze względu na mechanizm łysienia, który odzwierciedla reakcję mieszka włosowego na czynniki szkodliwe, dzielimy na:

łysienie anagenowe (dystroficzne)nasilone wypadanie włosów obserwuje się zwykle w ciągu kilku do kilkunastu dni od zadziałania czynnika szkodliwego. W reakcji na czynnik szkodliwy (np. leki, promieniowanie) dochodzi do zahamowania lub ustania podziałów komórkowych w komórkach macierzystych. Opuszka włosa zanika, znacznie zwęża się korzeń włosa. Włosy łamią się w miejscu największego przewężenia. Wypadające włosy maja kształt wykrzyknikowy i są typowe dla łysienia plackowatego;

łysienie telegenowewzmożone wypadanie włosów pojawia się po różnym czasie utajenia, od zadziałania czynnika szkodliwego,  najczęściej po 2-4 miesiącach. Mechanizm łysienia wiąże się z szybszym niż prawidłowo zaprogramowanym wystąpieniem katagenu. Coraz większa liczba włosów znajduje się w fazie telogenu;

łysienie mieszanepolega na występowaniu jednocześnie mechanizmu anagenowego i telegenowego wypadania włosów. Po zadziałaniu czynnika szkodliwego na włosy dochodzi do różnej reaktywności mieszków włosowych.

Zwykło się rozróżniać następujące postacie kliniczne łysienia niebliznowaciejącego:

– łysienie anagenowe rozlane (dystroficzne)

– łysienie plackowate

– zespół włosów anagenowych

– łysienie telogenowe ostre

– łysienie telogenowe przewlekłe

– łysienie androgenowe mężczyzn i kobiet

– trichotillomania i łysienie z pociągania

Więcej o leczeniu włosów i zabiegach na naszej stronie www.medicest.pl oraz numerami telefonów 61 639 50 75 oraz 784 674 835.

ZAPRASZAMY!


REJESTRACJA

REJESTRACJA CZYNNA:
- poniedziałek 10:00 - 16:00
- wtorek 12:00 -18:00
- środa 12:00 - 18:00
- czwartek 12:00 - 18:00
- piątek 10:00 - 16:00

telefon: 61 639 50 75 lub
+48 784 674 835
e-mail: medicest@wp.pl